product_Bg
Онцлогууд:Тогтвортой, найдвартай ажиллагаатай, давтагдах чадвар өндөр, кабелийн чиглүүлэгч, ороомгийн бүрэн автомат Япон тусгай ороомгийн машиныг ашиглаж байна.
Хэрэглээ:5G гар утасны антенны дохио дамжуулах, хандалтын хяналтын ойрын карт, контактгүй ухаалаг карт, байшингийн дугаар, RF дамжуулагч модулиуд, хянах боломжтой төхөөрөмж, амьтан хянах цахим шошго, хөдөө аж ахуй, GPS гэх мэт.